Po 5G przyszedł czas na rozwiązanie szóstej generacji.

Niska latencja przydaje się też ludziom: telekonferencje, zdalne pulpity, gry on-line itd. Nt. w krytycznych zastosowaniach np. przemysłowych potrzebne jest nie tylko niskie opóźnienie, ale i bardzo niski tzw. jitter (mówiąc obrazowo: mały rozrzut opóźnień zapewniający przewidywalność). To wymusza stosowanie raczej kabla i rozwiązań na poziomie warstwy łącza danych, specjalnych protokołów np. MPLS-TP z predefiniowanymi […]

(s)pis powszechny

„Partii” żadne z tych informacji nie są potrzebne; parlament ich zasadniczo nie używa. Te dane są potrzebne samorządom, instytucjom naukowym i czasami niższym szczeblem urzędnikom lub podwykonawcom w ministerstwach (głównie Ministerstwo Finansów). Informacje o konkubinacie są powiązane z dzietnością, migracjami i podatkami. Czasami pojawiają się też w kontekście analiz procesów społecznych, ale to pozostaje wewnątrz rozważań akadmickich, […]